Regulamin Akcji

I.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.danone@danone.com
I.2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a. realizacji Akcji, w tym w celu przekazania nagrody
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora)
b. wypełnienia obowiązku podatkowego
(podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
c. rozpatrzenia reklamacji
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora)
d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
I.3. Dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość udziału
w Akcji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji w tym odbiór Nagrody.
I.4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
I.5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
I.6.Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku
z realizacją Akcji innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Akcji.
I.7.Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji bądź dochodzenia roszczeń.

Wejdź do
świata przygód!

Do zgarnięcia e-booki
z pomysłami
na wspaniałe zabawy!

NIE MASZ JESZCZE KODU? WYPRÓBUJ E-BOOKA "MALI POMOCNICY DANONKA" JUŻ TERAZ!

Jak zdobyć Księgę Przygód?

1

Kup dowolny produkt Danonki
w Biedronce

2

Wgraj zdjęcie paragonu
i podaj adres e-mail

3

Pobierz Księgę Przygód

Odkryj wszystkie części
Danonkowej Księgi Przygód.

Mali Pomocnicy

Danonka

Serwis używa plików cookies, technologii Web Storage i podobnych m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, pliki będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Kliknij, aby zapoznać się z polityką plików cookies
Serwis używa plików cookies, technologii Web Storage i podobnych m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, pliki będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Kliknij, aby zapoznać się z polityką plików cookies